> Privacy policy >

Privacy policy

PRIVACY BERICHT MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE ADEAC SA

 

 

Dit document is bedoeld om uit te leggen hoe ADEAC uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt n verband met uw gebruik van deze website. Dit gebruik is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het leven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de Privacy Act) en Verordening Europese 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens of RGPD van toepassing vanaf 25 mei 2008).

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze privacy policy. Als u het niet eens met een van de bepalingen van dit privacybeleid, neemt u dan gebruik van onze site.

 

 

1. Identiteits- en contactgegevens van de uitgever die verantwoordelijk is voor de site:

 

• ADEAC SA

• 6 rue de L'artisant

• 1400 NIJVEL

• Tel. 067 88 75 75

• Fax: 067 84 11 04

• E-mail: info@adeac.eu

• ECN-nr .: 0402.583.949

• BTW-nummer: BE 0402.583.949

 

2. Verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens:

 

De controller van de gegevens die via onze site worden verzameld, is NV ADEAC, waarvan de volledige contactgegevens worden vermeld onder punt 1. hierboven.

 

3. Doeleinden van de verwerking van de verzamelde gegevens:

 

Wij verzamelen alleen informatie en gegevens die u aan ons verstrekt in verband met het gebruik van onze site of wanneer u een overeenkomst sluit met ons bedrijf.

 

Bij deze verschillende gelegenheden verzamelen we de volgende informatie:

 

- uw naam en volledige contactgegevens (adres, telefoon, fax, GSM, e-mailadres, ...)

- alle informatie met betrekking tot uw behoeften of wensen in het kader van uw activiteit.

 

Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt voor de levering en facturering van de bestelde goederen, evenals voor alle procedures die nodig zijn om onze schulden terug te vorderen.

 

We zullen deze informatie ook gebruiken om de contracten te beheren die ons binden, om onze aanbiedingen, promoties of mogelijke nieuwsbrieven te communiceren, om onze commerciële strategieën te ontwikkelen of om onze marketingcampagnes uit te voeren.

 

De communicatie van de gevraagde gegevens via onze site impliceert uw uitdrukkelijke toestemming voor dit gebruik.

 

4. Ontvangers van uw persoonlijke gegevens:

 

Ons bedrijf is de enige ontvanger van contactgegevens die via onze site worden verstrekt.

 

5. Mogelijke overdracht:

 

Ons bedrijf zal uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een andere organisatie of een derde land.

 

6. Bewaartijd van gegevens:

 

We bewaren uw gegevens zonder tijdslimiet zolang u hun effect niet opvraagt.

 

7. Toegang tot uw gegevens:

 

U hebt te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht deze te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen.

 

U hebt ook het recht om op elk moment te verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt of om zich tegen deze behandeling te verzetten.

 

8. Kopie van gegevens:

 

U hebt te allen tijde het recht om een kopie van uw gegevens aan te vragen in een gestructureerde indeling zoals PDF of WORD.

 

9. Toezichthoudende autoriteit:

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 

 

 

 

 

10. Mogelijke profilering:

 

Wij hanteren geen profileringsprocedures behalve voor de doeleinden van de meest geschikte communicatie die mogelijk is met onze aanbiedingen of de ontwikkeling van ons commercieel beleid.

 

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.