> Leveringsvoorwaarden >

Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Herziening 1.1 van 01/10/20181. Acceptatie, instandhouding, reproductie

Onze algemene verkoopvoorwaarden, evenals deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen ADEAC SA, het hoofdkantoor is gevestigd te 1400 Nijvel, rue de l'Artisanat 6, RPM Nivelles 0402.583.949, BTW BE 0402.583.949) en de klant, gerealiseerd via de webshop van de website www.adeac.eu

Het enkele feit dat de klant toegang heeft tot de website www.adeac.eu en / of de bestelling, impliceert een onvoorwaardelijke acceptatie van deze voorwaarden.

Ze hebben de overhand over alle algemene en / of bijzondere voorwaarden waaraan de klant de relaties tussen de partijen wil ondergeschikt maken. Alle ontheffingen vereisen een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ADEAC om geldig te zijn.

ADEAC heeft het recht om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen. De toepasselijke versie is de versie die van kracht is en beschikbaar is op de Site op de dag van toegang tot de Site en / of de bestelling.

Het is aan de klant die deze versie wil volgen, om deze af te drukken of op te slaan op zijn computer.

Elk van de opeenvolgende versies wordt gearchiveerd door ADEAC in papieren vorm en kan op verzoek aan de klant worden gecommuniceerd, op voorwaarde dat de exacte datum van de gerelateerde transactie wordt onderbouwd.

Onze transacties worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

De gebruikte taal staat bij de ingang van de site, naar keuze van de klant, ofwel Nederlands of Frans.

Indien een bepaling of een deel van enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Geen afstand door ADEAC van een van deze bepalingen zal worden opgevat als een verklaring van afstand van enige juridische actie.

Beperking van aansprakelijkheid

ADEAC neemt geen verantwoordelijkheid voor enige storing van het internet die heeft geleid tot storingen in de administratie, verwerking en / of beheer van de site en / of bestellingen, en meer in het algemeen elk probleem met betrekking tot telecommunicatienetwerken, online computers, servers, internetserviceproviders, computerapparatuur of software.

ADEAC is niet aansprakelijk als de Klant de Site niet gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en voor gevallen van overmacht zoals gedefinieerd door de wet of jurisprudentie. Aansprakelijkheid voor verlies van omzet, winst, contract, klant, immateriële of gevolgschade zal altijd worden uitgesloten. De aansprakelijkheid van ADEAC is altijd beperkt tot het bedrag van de waarde van de facturen met betrekking tot het product dat de schade heeft veroorzaakt, behalve in geval van fraude of fraude van ADEAC en / of haar werknemers.

 

2. Website gereserveerd voor professionals, verzorgingsgebied

De site is uitsluitend voorbehouden aan professionals, dat wil zeggen bedrijven, rechtspersonen (of hun filialen) en vrije beroepen die woonachtig zijn in BENELUX (België, Luxemburg en Nederland) en die de gekochte producten alleen gebruiken in het kader van hun professionele activiteiten. Allen die gekwalificeerd zijn als "Consumenten" in de zin van artikel 1.7 van de Trade Practices Act van 14 juli 1991, dat wil zeggen elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die van plan is de Privéproducten zijn niet gemachtigd om een aankoop op de Site te doen. Elke bezoeker van de Site verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat hij volledig en alleen verantwoordelijk is voor de gevolgen en directe en indirecte schade die hijzelf en / of ADEAC kan lijden als gevolg van het niet-respecteren van deze bepaling.

Om een bestelling te plaatsen, moet u een identificatie hebben. Het wordt u aangeboden na het invullen van een vorm van informatie die u verplicht om ons de rechtvaardiging van uw kwaliteit van professional te communiceren (bijvoorbeeld het Belgische, Luxemburgse of Nederlandse bedrijfsnummer het aantal Belgische btw, Luxemburgs of Nederlands of enige andere rechtvaardiging die nuttig wordt geacht door ADEAC). Leveringen worden alleen gedaan in BENELUX (België, Luxemburg en Nederland).

- Eerste hypothese: u bent al onze klant en hebt een identificatie.
In dit geval heeft u een individueel wachtwoord om uw bestelling in te voeren.
- Tweede hypothese: u bent een nieuwe klant.
In dit geval wordt u gevraagd een identificatieformulier in te vullen, zodat wij u een ID en een individueel wachtwoord kunnen toewijzen waarmee u uw bestelling kunt voortzetten.

BELANGRIJK
De persoonlijke gegevens die we verzamelen met het oog op computerverwerking, zijn uitsluitend bedoeld om onze zakelijke relatie te beheren.
U kunt meer te weten komen over de reikwijdte van onze verplichtingen op dit gebied door de pagina met het privacybeleid te bezoeken.

3. Stappen in de contractuele procedure

De verschillende stappen om het contract af te sluiten dat ons, elektronisch, bindt, zijn de volgende:

1) Selectie van artikelen:
Het werkt door te surfen op de site, met behulp van hyperlinks die zijn gekoppeld aan onderwerpen of afbeeldingen en pictogrammen.

2) Toevoegen aan winkelwagen:
Om een geselecteerd product te kopen, klikt u eenvoudig op het pictogram "BESTELLEN".

3) Validatie van de bestelling:
Om de inhoud van het winkelwagentje te bekijken en uw bestelling te valideren, klikt u op het pictogram "Mijn winkelwagen".
Het venster dat verschijnt toont de volgende indicaties:

Stap 1


- artikelreferentie
- beschrijving van het artikel
- aantal (dat kan worden gewijzigd), prijs excl.BTW

U kunt de volgorde wijzigen, doorgaan met winkelen of naar stap 2 gaan.

Stap 2

Samenvatting van uw bestelling:

- eenheidsprijs exclusief belastingen
- portokosten en belastingen en eventuele administratieve kosten
- Totaal alle taksen inbegrepen

Stap 3

Verificatie van uw gegevens en afleveradres als dit verschilt van het factuuradres

Stap 4

Samenvatting van de bestelling met beschrijving, hoeveelheid, prijs, BTW, totale btw, totaal incl.btw, factuurgegevens, afleveradres, opmerkingen en acceptatie van onze algemene voorwaarden

Bij het bevestigen van de bestelling stap 5 hebt u de mogelijkheid om uw bestelling af te drukken.

prijs
Getoonde prijzen zijn altijd in Euro's, exclusief BTW en andere belastingen die eventueel verschuldigd zijn.
Tenzij anders vermeld in de beschrijving van het artikel, is het toepasselijke btw-tarief 21%
De geldende prijs is die welke van kracht is op de dag van de bestelling. Manipulatiefouten (zoals typefouten) in de prijsweergave kunnen nog steeds worden gecorrigeerd door ADEAC, zelfs na het plaatsen van de bestelling. In dit geval heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop.

 

Bezorgkosten en administratieve kosten

Getoonde prijzen zijn altijd exclusief bezorgkosten.

Deze kosten worden als volgt berekend:

Voor bestellingen onder € 175, - worden administratiekosten van € 20,00 in rekening gebracht.

Gratis levering voor elke aankoop van een minimum belastingvrij bedrag van € 225,00 voor België en € 250,00 voor Luxemburg en Nederland.

Onder deze drempelwaarde worden bezorgkosten berekend als volgt:

Pakket van 10,00 € excl.BTW voor een pakket dan een supplement van 5,76 € excl.BTW door een extra pakket verzonden in België en een vaste prijs van 10,00 € excl.BTW voor een pakket dan een supplement van 13,95 € excl.BTW per extra pakket verzonden naar Luxemburg of Nederland .

betaling

Al onze goederen zijn contant betaalbaar en zonder korting.
De betaling gebeurt uitsluitend via een bankoverschrijving na ontvangst van de factuur, ongeacht de wijze van verzending (e-mail of post). Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de betaling van onze facturen.

In elk geval blijven de verkochte producten eigendom van ADEAC tot volledige betaling van de bedragen verschuldigd door de klant.

4. Ontvangst van een e-mail met de bevestiging van ontvangst van de bestelling:

In de e-mailbox, waarvan u de contactgegevens hebt opgegeven wanneer u uw identificatieformulier hebt ingevuld, ontvangt u tegelijkertijd een brief met de ontvangstbevestiging van de bestelling.
Het bevat alle informatie met betrekking tot de bestelling, namelijk:
- Bestelnummer en datum van de bestelling
- Klantcode
- Factuuradres
- afleveradres
- Bestelde bestelnummers
- Benamingen
- Hoeveelheden
- Excl.BTW-prijs
- Van toepassing zijnde btw-tarief
- Verzendkosten
- Totaal exclusief btw
- Totale btw
- Totaal alle taksen inbegrepen


5. Behoud van de transactie:

Ons bedrijf houdt op papier, en gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van transactie, de kopie van de bevestiging van ontvangst van de bestelling, en de kopie van de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de datum van de transactie.


6. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, distributie, download, opname of reproductie (inclusief het gebruik van de informatie op de Site om deze te vergelijken) van alle of een deel van onze site is verboden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Elke vorm van kopiëren of reproductie op welke manier dan ook vormt een inbreuk die strafbaar is door de wetten die het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten regelen. De genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun eigenaren en ongeoorloofd gebruik door deze eigenaar zou een inbreuk vormen. De Klant verbindt zich om geen inbreuk te maken, direct of indirect, op de verschillende auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die op de Site voorkomen.7. Levering

Elke bestelling die vóór 12.30 uur wordt geplaatst, wordt normaal dezelfde dag verzonden, behalve de dag voor feestdagen en in het weekend en tijdens de jaarlijkse vakantie van het bedrijf ADEAC.

Zolang ze zichtbaar zijn op onze site, zijn al onze producten in principe beschikbaar en op voorraad.

... Als een product niet onmiddellijk beschikbaar zou zijn, behoudt Adeac zich het recht voor om het op een later tijdstip, voor zijn rekening, in een tweede zending af te leveren zodra het weer beschikbaar is.
Na het afgeven van uw orderbevestiging, zullen wij er alles aan doen om uw bestelling zo snel mogelijk in het algemeen de volgende dag of binnen 48 uur af te leveren.

Als er uitzonderlijk een artikel ontbrak, vooral vanwege een voorraadtekort bij onze leverancier, zullen wij u informeren en zou u zo snel mogelijk een oplossing op maat van uw behoeften brengen.

De levering komt overeen met de levering van de producten door een vervoerder of een verzender die is gemandateerd door ADEAC.

De levering vindt plaats door directe levering van het product aan de klant tegen ondertekening van een leveringsbon, ADEAC behoudt de mogelijkheid om zijn leveringen te splitsen. De klant is verplicht om de producten te ontvangen zodra deze door ADEAC worden aangeboden op het afleveradres. Alle kosten en schade geleden door ADEAC als gevolg van een ongegronde weigering van een product (of deel) besteld, zijn voor rekening van de klant, inclusief opslagkosten.

Het is aan de klant om een reservering te maken op het moment van ontvangst van de producten, inclusief het verzekeren van de conformiteit van de geleverde producten met de indicaties van de bestelbon.

8. GARANTIES EN RECHT VAN RETOURZENDING

garantie:

De garantie voor onze producten is die van hun fabrikanten.

Deze is beperkt tot het vervangen van het erkende gebrekkige product, met uitzondering van de veronderstelling van enige directe of indirecte schade als gevolg van dit defect.

Deze speelt niet in gevallen van opzettelijke achteruitgang of verkeerd gebruik van het product.


 

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.